• کتابچه راهنمای عیب یابی کدهای خطا کولر گازی دوو
کولر گازی دوو
با تهویه مطبوع Daewoo Split خود مشکل دارید؟ این صفحه حاوی عیب یابی AC ، کنترل از راه دور ، کتابچه راهنمای کاربر و

خطا است. اگر در Daewoo AC خود مشکل دارید ، می توانید تمام مشکلات و راه حل ها را در این صفحه پیدا کنید. به یاد داشته


باشید ، اگر در مورد Daewoo AC خود سؤالی دارید ، با شماره مدل AC خود و ما یک سؤال بگذارید • راه حل های تعمیر DAEWOO SPLIT AC

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = قدرت ندارد.

 • علت احتمالی = خرابی برق.

 • حل = قدرت را بازیابی کنید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = ولتاژ خط خیلی کم است.

 • SOLUTION = برای نصب با پریز برق تماس بگیرید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = واحد متصل نشده یا به طور کامل وصل نشده است.

 • حل کردن = وصل کردن تمام راه.

DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = واحد خاموش است.


 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = باتری از راه دور ضعیف یا مرده است.

 • SOLUTION = باتری های از راه دور را جایگزین کنید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = سوئیچ EMERGENCY / REMOTE روی REMOTE تنظیم نشده است.

 • راه حل = EMERGENCY / REMOTE برای حذف اسلاید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = کمپرسور (هوای سرد خنک نمی شود) (هوای گرم در گرمایش وجود ندارد)

 • علت احتمالی = خاموش شدن فشار برای اولین بار از کمپرسور 3 دقیقه.

 • راه حل = 3 دقیقه صبر کنید تا واحد کار کند.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = فیلتر هوا کثیف یا گرفتگی است.

 • SOLUTION = فیلتر (های) را تمیز یا جایگزین کنید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = یک درب یا پنجره باز است.

 • راه حل = درب یا پنجره را ببندید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = مانعی در جلو یا ورودی وجود دارد.

 • حل = رفع مانع.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = دما به طور نامناسب تنظیم شده است.

راه حل = در صورت لزوم بررسی و تنظیم مجدد کنید.
خطای کولر گازی


 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = صداهای عجیب رخ می دهد.


 • SOLUTION = مبرد در حین کار به ویژه پس از روشن یا خاموش کردن آن در داخل واحد جریان می یابد.


 • این طبیعی است.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = بوهای عجیب و غریب رخ می دهد.

 • علت احتمالی = بو بو باعث فرش ، دیوار و غیره می شود.

 • حل = بو به زودی از بین می رود.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = هیچ عملیاتی از راه دور انجام نمی شود.

 • علت احتمالی = باتری ها ضعیف ، مرده یا به درستی درج نشده اند.

 • راه حل = باتری ها را جایگزین کنید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = از راه دور در دسترس است.

 • راه حل = به واحد نزدیک شوید.

 • DAEWOO SPLIT AC PROBLEM = سنسور از راه دور هدف نیست.

 • راه حل = سنسور را از راه دور هدف قرار دهید.

 • بین واحد و ریموت انسداد وجود دارد.

 • راه حل = رفع انسداد